Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Communicatie

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 5. Rechten/verplichtingen Botenhandel.nl

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de advertentieruimte

Artikel 7. Onderhoud

Artikel 8. Support

Artikel 9. Betaling

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Overmacht

Artikel 13. Duur en beëindiging

Artikel 14. Privacy

Artikel 15. Geheimhouding

Artikel 16. Wijzigingen AV

Artikel 17. Slotbepalingen

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.


Botenhandel.nl

Saramaccastraat 17

1448 XJ Purmerend

Bank: NL47RABO0114994358

KVK: 37119825

BTW: NL191515802B01

Website: http://www.botenhandel.nl

E-mailcontact: info@botenhandel.nl